Menu Luk

10 grunde til at være kristen

Prædiken v. Bøn&Brunch, 4. søn. efter helligtrekonger

Tekst: Stormen på søen. Matt. 8,13f

Vi begyndte med at høre R.E.Ms Oh my heart.

Man siger jo at både og kærlighed og inspiration kan ramme en, når man mindst venter det. Men det er alligevel meget tankevækkende at jeg er blevet inspireret til idag ved at læse i Menighedsrådenes Blad. Men det er altså ikke desto mindre det der er tilfældet. Jeg blev ramt af en artikel af Povl Götke der er lektor i religionspædagogik på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster.

“Så har vi været igennem julen igen, siger han – denne herlige tid, verdens suverænt største og meste ressourcekrævende begivenhed, hvor den kristne kirke fejrer sin egen tilblivelse.  I den forbindelse, mener Povl Götke, er der grund til at reflektere over, hvem vi er som kristne mennesker, og hvad det egentlig er vi har gang i. Hvad betyder kristendommen for os? Hvilken forskel gør den i vores liv? Hvori består dens nødvendighed? spørger han.

Som kristne har vi overtaget den gave, som nu er blevet overleveret gennem godt 2000 år, at sætte ord og gerning på, hvad kristendom er. Hvis ikke vi kan gøre det på en positiv og konkret måde, er kristendommen ikke andet end tomme, teologiske floskler, hvis eneste formål er selvhævdelse og undertrykkelse af andre” – sådan indleder Povl Götke sin artikel og så opregner han 10 grunde til at være kristen. 10 grunde, som nok ikke er så væsentligt forskellige fra de grunde jeg kan komme med, men som  alligevel er anderledes, fordi de ord han bruger er hans ord, ligesom vi også hver især har vores egne ord, når det kommer til tro og kristendom. Han udfordrer os til at bruge vores egne ord, og spørger til slut: “Hvorfor er du kristen?” – En udfordring jeg ikke kunne lade ligge, så her får I mine bud på 10 grunde til at være kristen.

1.      Jeg er kristen fordi, jeg ikke kan leve uden troen på noget der er ligger uden for mig selv. Jeg har brug for at tro på at jeg er favnet af Gud.

På min gravsten skal der stå: Frygt ikke, tro kun! For det, er for mig virkelige essensen i den kristne tro.  Det er også essensen i dagens tekst, når Jesus siger: Hvorfor er I bange? Har ingen tillid til Gud? Der er ikke noget at være bange for. For jeg holder hånden under jer altid. Uanset, hvor meget det stormer i jeres liv, så kan I stole på mig, siger han – jeg er der, også når I er ved at drukne i sygdom og tristhed.

 Ja, vi kan have dage, uger og måneder hvor vi har svært ved at føle og erfare os omfavnet af Gud. Men jeg tror virkelig på, at vi er det. Det er min grundlæggende indstilling til livet, at vi med frimodighed  kan lægge vores liv i Guds hænder.

Når jeg beder fadervor om aftenen med mine børn, så gør jeg det også i håbet om at give dem en grundlæggende tillid til livet og Gud, så de kan stå op om morgenen og møde deres medmennesker med et “Frygt ikke – Tro kun!”

2.      Jeg er kristen fordi, den kristne Gud er en inkarneret Gud, der kommer os i møde. Fordi Gud blev født som menneske og levede et helt menneskeliv med al den sårbarhed og besværlighed det indebærer. Så kan han være med mig i al min sårbarhed og besværlighed. Så kan han følges med mig både når jeg er i den syvende himmel og i det mørkeste mørke. 

3.      Jeg er kristen fordi, den kristne Gud er kærlighed. En kærlighed der går forud for synder og dyder, og som ikke gør forskel på folk. Først og sidst er Gud kærlighed. Det er grunden til at vi er her: Vi er skabt i kærlighed. Det er meningen med at vi er her: Vi skal elske hinanden. Det er rammen om vores liv og om vores død:  – Som Paulus siger det: hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.  

4.      Jeg er kristen fordi, den kristne Gud er treenig – det betyder at Gud har flere ansigter og viser sig i mange former. Han er er hellig og ophøjet, skaberen og kilden til alt liv. Han er søn og menneske, solidariseret med os mennesker og verden, og følges med os i vores glæde og sorg. Han er ånd – Helligånd,  og mærkes som en inspiration, energi og fællesskab.  

5.      Jeg er kristen fordi, jeg har brug for at være en del af kirken og med i et fællesskab, for at også at kunne mærke det jeg tror på.  Som disciplene der sad i båden og oplevede stormen og frygten og glæden sammen, sådan har jeg også brug for at kunne dele liv og tro med andre mennesker.

Gudstjenesten, de Bibelske fortællinger, teksterne, salmerne, fællesskabet omkring dåb og nadver og de fælles bønner er for mig ressourcer jeg trækker på og som kan give mening og perspektiver til mit liv, og de spørgsmål jeg står med  og den selvcentrerethed jeg kæmper mod. Kristendommens sprog, ord og billeder gør min verden og horisont større – og siger mig meget, som jeg ikke kan sige mig selv.  

6.      Jeg er kristen fordi  kærlighed til Gud og næsten er så tæt forbundne at det ikke giver mening at tænke det hver for sig. At være kristen er en stærk forpligtelse på medmennesket og ansvar overfor fællesskabet.

Der er så mange kræfter i verden og i os selv der vil noget andet. Det ligger ret naturligt for de fleste af os, at gå mest op i os selv, og det ligger i tidsånden at livet handler om penge, prestige og karriere – der er så meget tomhed der forsøger at overbevise os om at det ikke er tomt. Og jeg kan rigtig godt lide at der er en guddommelig stemme der siger noget helt andet. En stemme der forpligter os på hinanden og som hele tiden insisterer på at livet ikke drejer sig om mig – men om de andre.  

7.      Jeg er kristen fordi, angsten for at miste venner og familie kan gøre mig syg. Vi lever i en verden, hvor sygdom, ulykker og død er en del af livet, og hvis vi lader frygten for at miste få tag i os, så bliver vi syge af magtesløshed, og tanken om at miste det umistelige kan virkelig gøre mig forfærdelig bange. 

Velsignelsen giver mig trøst og mod, og det at sidde i kirken og være en del af en større sammenhæng – en åndelig virkelighed, som rækker ud over mig selv – og som rækker ud over dødens grænse. Tanken om at vi er favnet og velsignet af Gud både i liv og død, at Kristi opstandelse betyder at døden aldrig har det sidste ord i noget menneskes liv. Det er vigtigt for mig.  

8.      Jeg er kristen fordi, jeg har brug for igen og igen at høre ordene om at tilgivelse og kærlighed. Jeg svigter ofte mine nærmeste og andre mennesker og mine høje idealer. Jeg har brug for at få bekræftet at jeg alligevel er god nok, og jeg har brug for at høre om den kærlighed der igen og igen giver mig mulighed for en og ny begyndelse.  

9.      Jeg er kristen fordi, jeg har brug for et sted at forstå verden ud fra. Jeg har brug for en fortolkningsnøgle til mit liv, og jeg har brug for et større perspektiv end det, jeg selv kan præstere. Kristendommen er et forstørrelsesglas, der sætter tro, håb og kærlighed som fortegn i mit liv – og det hjælper mig med at skelne mellem hvad der er væsentlig og uvæsentligt til hverdag.  

10. Jeg er kristen fordi kristendommen ikke er en flugt fra verden, men at være kristen er at være medmenneske i verden. Der er en dobbelthed over Guds rige. Det er allerede tilstede i blandt os – og det er endnu ikke fuldt ud virkeliggjort. Vi kan ikke leve vores liv uden for verden – men må forsøge at udleve den tro, det håb og den kærlighed, som vi får skænket af Gud – sammen med vores medmennesker.

Der er en tid til at få og en tid til at give. En tid til trøst og en tid til selv at trøste. En tid til hvile og en tid til aktivitet.  Og det giver mening for mig.

Det var 10 grunde til at være kristen. Jeg kunne sikkert have fundet på flere, og hvis jeg blev spurgt om et halvt år, ville jeg  måske have formuleret mig anderledes. Sådan vil det være fordi, vi er i bevægelse og troen heller ikke er en statisk størrelse.

Hvorfor er du kristen?

Jeg håber at jeg har inspireret nogle af jer til – med egne ord – også at forsøge at formulere jer enkelt og konkret om hvad kristendom betyder for jer. For det er ved at dele tro og tanker med hinanden, at troen bliver holdt levende og det bliver til mening og virkelighed for os. 

Og det er meningsfyldt at bruge noget af tiden på. Vi sidder sammen i båden på et stormpisket hav. Så lad os dele noget af det vigtige og væsentlige med hinanden.

 The kids have a new take
a new take on faith
pick up the pieces
get carried away

this place needs me here to start
this place is the beat of my heart

it’s sweet and it’s sad and it’s true

Sådan hørte vi R.E.M synge lige før. Livet er det hele. Det er både fantastisk og forfærdeligt. Indimellem er vi ved at blæse omkuld i stormvejr og livskriser, men det her er vores liv. Der er brug for os her. Vores medmennesker har brug for os. Og Jesus siger også til os idag: Frygt ikke – tro kun! Amen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.